Bibliotheek

Welkom in de online bibliotheek van de Bijbelse Cultuur Stichting. Wil je meer weten over de bijbelse cultuur en natuur, dan zit je hier goed! Je vindt hier artikelen, woordstudies, weblogs, nieuwsberichten, video's en meer. Gebruik de zoekfunctie rechtsboven als je op zoek bent naar specifieke informatie en laat je inspireren. 

00

Bijzonder en omstreden: het vertalen van Gods woorden

De oorspronkelijke geschriften van de Bijbel bestaan waarschijnlijk niet meer. Maar er zijn wel enkele duizenden ‘kopieën’ van deze teksten bewaard gebleven. Dat is uniek, want van geen enkel ander boek zijn er zoveel verschillende manuscripten (lett. handschriften) en vertalingen bewaard gebleven: zo’n 5.300 van het Nieuwe Testament (N.T.) en 14.000 van het Oude Testament…

00

Koning

M מ golven, water; ‘heel veel’; chaos L ל herdersstaf, juk; autoriteit, gezag K ך handpalm; buigen (zoals een palmboom); gebogen figuur   De ל (lamed) en de ך (chaf of kaf) vormen samen het begripלך  (lach) – ‘lopen’. Het wordt gebruikt voor iemand die ergens naartoe loopt om een bericht over te brengen. In…

00

God

A א ossenkop; kracht L ל herdersstaf, juk; autoriteit, gezag.   De א (alef) en de ל (lamed) vormen samen het begripאֵל  (él) – ‘sterke autoriteit’. Het combineert de kracht van een os met de beschermende autoriteit van de herdersstaf / het samenbindende karakter van een juk). Mensen hebben door de geschiedenis heen steeds het…

00

Genade

H ח [tent]muur; buiten, (af)scheiding X ס doorn; houvast, vastgrijpen d ד deur, heen en weer bewegen   In de christelijke traditie heeft het woord genade de betekenis gekregen van ‘iets krijgen wat je niet hebt verdiend’. Maar dat is niet wat het Hebreeuwse woord betekent! Dat zegt namelijk iets over God; niet over ons!…

00

Gemeente

Q ק condenseren (ook: licht), cirkel, tijd E ה kijken, openbaren; ademen, zuchten L ל herdersstaf, juk; autoriteit, gezag.   De letter Q (kaf) stelt de zon voor, die achter de horizon wegzakt. Hierbij ‘verzamelt’ het licht zich en verdwijnt samen met de zon. Samen met de E (hé) ontstaat de term ‘verzamelen (of: samenkomen)…

00

Bekering

S ש twee tanden of vingertoppen; scherp, druk uitoefenen, inspannen b ב tent (huis); binnen, in   De S (inspannen) en de b (tent; in) vormen het begrip    שׁב (sháv) – ‘je inspannen naar de tent’ of: ‘je inzetten om thuis te komen’. Het heeft de basisbetekenis ‘weggaan [bij iemand vandaan]’ of ‘terugkeren [naar huis]’.…

00

Waarom schaamt Paulus zich niet?

Het is misschien wel één van de meest geciteerde bijbelteksten van Paulus: “Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, een ook voor de Griek” (Rom. 1:16). Maar waarom schrijft hij dit eigenlijk?

00

Oud-Hebreeuwse kleding

Er zijn drie woorden die algemeen worden gebruikt voor kleding of kledingstukken: bèged, simla en salma. De laatste twee worden vaak beschouwd als varianten van hetzelfde woord, waarbij wordt aangenomen dat de ‘l’ en de ‘m’ ooit zijn omgewisseld. Beide betekenen zoiets als ‘je kleden’. Simla lijkt in Genesis 35:2 te worden gebruikt als een…

00

De schrijverskoker

Rond 1400 v.Chr. openbaart JHWH Zich aan Mozes als de Elohim van Abraham, Isaäk en Jacob. Hij vond het belangrijk dat Zijn Woorden en geschiedenissen werden vastgelegd en Mozes krijgt daarom de opdracht de verhalen van zijn voorvaderen op te schrijven.

10

De ploeg

Ploegen is heel belangrijk. Door het ploegen worden onkruiden en resten van een vorige oogst ondergewerkt. De goede grond komt naar boven en ligt open om te bezaaien. Het gaat dus om scheiding maken tussen goed en slecht. Wie niet goed ploegt hoeft ook geen goede oogst te verwachten.

Aan het laden
Meer laden (21)