kennisbank

In onze online kennisbank kan je meer informatie vinden rondom de bijbelse cultuur, natuur en symboliek. We zijn pas begonnen met het opbouwen van deze kennisbank, maar er wordt regelmatig nieuw materiaal toegevoegd. Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven of sla deze pagina op bij je favorieten. 

weblog

Als wij onze zonden belijden

We hebben het er maar moeilijk mee: zonden. We zeggen wel dat de Here Jezus ons heeft verlost van zonde en schuld, maar onze ervaring is eigenlijk anders. In werkelijkheid worstelen we bijna dagelijks met zonde, omdat het volgens ons een heilig leven in de weg staat. Is dat het...

€17.95
Dr. R.T. Kendall, Rabbi David Rosen

De Christen en de Farizeeër

Wat begint als Rabbi David Rosens verdediging van zijn traditie tegen de denigrerende opvatting van het woord 'Farizeeër' door predikant R.T. Kendall, groeit uit tot een fascinerende en unieke correspondentie waarin beide mannen openlijk discussiëren over de kernpunten van hun geloof. Ze verkennen de gezamenlijke grond die beide religies delen...

Archeologie

Het huis van Abraham in Ur

Abraham moet geweldig gewoond hebben, in de tijd dat hij met zijn familie in de Sumerische stad Ur woonde. De huizen waren er groot, goed gebouwd en behaaglijk. Opgebouwd uit tegels, overdekt met een pleisterlaag van witte kalk. De vertrekken werden gebouwd rondom een binnenplaats, waardoor het huis licht en...

Het verhaal in de sterren

Eeuwenoude wijsheid over de sterrenhemel wordt opnieuw toegankelijk gemaakt vanaf najaar 2018. De Bijbelse Cultuur Stichting presenteert vanaf september ‘Het verhaal in de sterren’. Over de fascinerende rol die sterren spelen in de bijbel en over het verhaal achter de sterrenbeelden.

cultuur

Oud-Hebreeuwse kleding

De oude Hebreeën en met name de priesters dosten zich kleurrijk uit. God gebruikte die kleding als herinnering aan (en als symbool van) de principes en voorschriften die Hij aan Zijn volk had gegeven.

Introductie in de bijbelse cultuur

De Bijbel is een oosters boek, maar wordt vaak gelezen door een westerse bril. Welke consequenties heeft dit voor ons begrijpen van de tekst? Missen wij misschien zaken hierdoor? In deze 1,5-uur durende lezing neemt spreker en schrijver Ruben Hadders je mee in de wereld van de bijbelse cultuur

weblog

Rein van hart

Dat de Bijbel spreekt over reine en onreine zaken, is voor de meeste gelovigen geen geheim. De vraag is alleen: hoe gaan wij hier mee om?

Inleiding in de Torah

Zonder dit fundament en zonder kennis van de Hebreeuwse cultuur en achtergronden, missen we waar het werkelijk om gaat in de Bijbel en worden veel teksten verkeerd begrepen. Daarom neemt Jaap Bönker je gedurende vijf avonden mee door de eerste vijf boeken van de bijbel. Hij toont je de verbanden...

€19.95
Piet van der Lugt

Bij-voorbeeld

Bijbelleraar en imker Piet van der Lugt neemt ons mee in de fascinerende wereld van de honingbij. Hij beschrijft de verschillende aspecten van het bijenleven en laat zien hoe deze kleine dieren ons iets belangrijks te vertellen hebben.

grondtekst

Wat voor een kleed? (deel 1)

In Genesis 3 staat dat God voor Adam en Eva een kleed maakte omdat zij naakt waren. Zou het kunnen dat de mens voor de zondeval bekleed was met het licht van JHWH?

achtergrond

De wierook van Christus

Al zolang de mens bestaat wordt er wierook gebruikt, met name in de oosterse culturen. Toch hebben wij westerlingen er maar weinig mee. Wij associëren het vooral met Hindoeïsme, sommige gelovigen zelfs met occultisme. Jammer, want in de Bijbel wordt juist positief gesproken over wierook.

De woestijn

Wat kunnen we leren van deze eenzame plaats en haar opmerkelijke inwoners?

€8.95
Piet van der Lugt

Ik Ben JHWH

De meeste christenen spreken over God, maar dat is niet Zijn Naam. Bijbelleraar Piet van der Lugt laat zien dat de Naam van God juist heel belangrijk is, omdat Hij daarmee laat zien Wie Hij is. Iedereen die Hem wil kennen, zal zijn Naam moeten leren kennen. In dit boek bespreekt...

wetenschap

1500 jaar oude boekrol uit Ein Gedi na 45 jaar ontcijferd

De boekrol werd in 1970 gevonden tussen de restanten van een afgebrande synagoge in Ein Gedi, een Joods dorp uit de Byzantijnse periode (4-7e eeuw v.Chr.) aan de westkust van de Dode Zee. Het gaat om de oudste Thoratekst die gevonden is sinds de ontdekking van de Dode Zee-rollen.

cultuur

Gastvrijheid voor de vreemdeling (deel 1)

Ruben Hadders laat zien hoe gastvrijheid eruitzag in de bijbelse cultuur en hoe de schending hiervan leidde tot een van de grootste drama’s in de geschiedenis van Israël.

israel

Op vakantie naar Israël? Dit moet je gezien hebben!

Dat er in Israël genoeg te zien en te beleven valt, hoef ik je niet te vertellen. Maar als je meer wilt ontdekken over de bijbelse cultuur en natuur, mag een bezoek aan de volgende bezienswaardigheden niet ontbreken in je vakantieplanning.

De voor- en najaarsfeesten van JHWH

De God van Abraham, Isaäk en Jacob houdt van vaste tijden en van feesten. Maar waarom? En wat heeft de Messias hier mee te maken? Waarom spreekt Hij van ‘vervulling’ van de Torah? Ontdek de actuele betekenis van deze vergeten tijden!

bijbelstudie

Jezus Messias, de Zoon van God

Een ‘zoon’ is in de bijbelse cultuur heel wat meer dan enkel een ‘afstammeling’. Ontdek de ware betekenis van de titel ‘Zoon van God’.

weblog

Was je voeten!

God ziet ons niet meer als zondaars, we zijn volkomen en voorgoed vergeven door het offer van de Here Jezus. Maar hoe zit het dan met onze zonden? Met de voetwassing laat de Here Jezus zien dat we nog wel elke dag gereinigd moeten worden, maar dat dit iets anders...

€4.95
Jaap Bönker

De Losser

Als christenen spreken en zingen wij graag over de Here Jezus als onze Verlosser, maar wat weten we over Zijn losserschap? Wie of wat is een losser?

achtergrond

Ziekte op de nieuwe aarde?

We zien uit naar een nieuwe aarde, waar geen pijn, verdriet en ziekte meer zal zijn. Daar vinden we volgens Openbaring 22 de Boom van het Leven, wiens bladeren ‘tot genezing der volken’ zijn. Maar is er dan nog steeds genezing nodig, zoals in sommige kringen gepredikt wordt?

bijbeluitleg

De Leviet in Rechters 19: bad-guy of good-guy?

Niet iedereen blijkt zich te kunnen vinden in mijn uitleg van de omstreden geschiedenis in Richteren 19. Sterker nog, een gemeente liet mij weten mij niet meer uit te nodigen als spreker. Hoe kan ik het nu opnemen voor de Leviet die zijn vrouw naar buiten duwt? Valt er echt...

achtergrond

De Joodse Messiasverwachting

Al eeuwenlang ziet het Joodse volk uit naar de komst van de Messias. Meerdere malen in de geschiedenis dachten sommigen hem gevonden te hebben.

interview

Jaap Bönker: ‘God heeft een plan met de wereld door Israël heen’

Volgens Bönker die zelf Israël sinds zijn bekering in ’79 op zijn hart heeft, zie je in de kerk steeds minder terug van Israël. Als bruggenbouwer en ‘contactenlegger’ zoals hij zichzelf noemt, heeft hij zich in 2018 vooral bezig gehouden met het benaderen van groepen waarmee hij kan samenwerken om...

cultuur

Erfrecht in de Bijbel

Het verhaal van JHWH en mensen gaat over een erfenis, die verloren is gegaan maar wordt hersteld door de eerstgeborene, de Erfgenaam. Het is het verhaal van de Losser.

weblog

Stof ben je, tot stof keer je terug

Wat betekent het dat de mens ‘uit de aarde aards’ is? Boetseerde God een kleipoppetje of kan er ook evolutie hebben plaatsgevonden?

grondtekst

Wat voor een kleed? (deel 2)

Kan je een christen herkennen aan de uitstraling van zijn gezicht? Een vervolg op het gastartikelWat voor kleed?over de kinderen van het licht.

bijbelse feesten

3 redenen waarom Soekkot een wereldfeest is

Vanavond begint Soekkot, het bijbelse Loofhuttenfeest. Joden wonen dan zeven dagen lang in een eenvoudige hut en herdenken hoe God voor de Israëlieten zorgden toen zij veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn rondtrokken en in tenten woonden. Het is een heel vreugdevol feest en niet alleen voor de Joden! Drie...

Voorwerp

De schrijverskoker

De boeken van de Bijbel zijn geschreven door verschillende mensen die daarbij werden geïnspireerd door JHWH. Dat zoveel is opgeschreven, is eigenlijk heel bijzonder.

Islam & Christendom

Is Allah, de God van de moslims, Dezelfde als JHWH, de God van Abraham, Isaäk en Israël? Vanwaar de wrijving met Israël en de westerse cultuur? Wat zegt de Bijbel over Ishmaël en zijn nakomelingen, waaruit de Islam is ontstaan? En, misschien wel de belangrijkste vraag: hoe om te gaan...

achtergrond

“Omdat hij rechtvaardig was”

Vaak wordt gedacht dat Jozef er stilletjes vandoor wilde gaan toen hij ontdekte dat Maria zwanger was. Maar niets is minder waar! Hij draaide de rollen om en negeerde de Wet van Mozes!

achtergrond

Israël, de Tamme Olijfboom?

Hij is even populair als omstreden: de Tamme Olijfboom als symbool van het volk Israël. Christenen uit de heidenen zouden op deze boom zijn geënt, zo leren veel theologen. Maar is dat wel wat de apostel Paulus schrijft?

theologie

Het Evangelie van Johannes en de herschepping van de kosmos

Heeft Johannes zich bij het schrijven van zijn evangelie laten inspireren door het scheppingsverhaal? Leo Smits ziet opmerkelijke overeenkomsten tussen de scheppingsdagen en het leven van Jezus zoals beschreven door de apostel Johannes.

weblog

Waarom schaamt Paulus zich niet?

Het is misschien wel één van de meest geciteerde bijbelteksten van Paulus: “Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, een ook voor de Griek” (Rom. 1:16). Maar waarom schrijft hij dit...

weblog

Wie gaat er naar de hel?

Zijn mensen allemaal onderweg naar de hel, behalve wie gelooft in Jezus Christus? Of leert de Bijbel toch at anders? En wat betekent ‘niet geloven’?

achtergrond

Orgaandonatie in het Jodendom

Wie geen keuze laat registreren in het Donorregister, heeft bij overlijden “geen bezwaar” tegen het afstaan van organen en weefsel. Door dit nieuwe wetsvoorstel worden alle Nederlanders gedwongen om na te denken over leven en dood én leven ná de dood. Maar hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk gedacht...

hebreeuws woord

God

archeologie

Het huis van Abraham in Ur

Abraham moet geweldig gewoond hebben, in de tijd dat hij met zijn familie in de Sumerische stad Ur woonde. De huizen waren er groot, goed gebouwd en behaaglijk. Opgebouwd uit tegels, overdekt met een pleisterlaag van witte kalk. De vertrekken werden gebouwd rondom een binnenplaats, waardoor het huis licht en...

De losser

De Bijbelse geschiedenis draait om een bijzondere erfenis. Een erfenis die al eeuwenlang van vader op zoon wordt doorgegeven. Het losserschap heeft alles te maken met de zorg voor deze erfenis. Waar men bij ‘verlossing’ tegenwoordig vooral denkt aan redding, gaat de werkelijk betekenis van dit bijbelse kernbegrip nog zoveel...

digitaal

The Bible Project nu ook op Apple TV

Goed nieuws voor fans van de bijbeluitleg-filmpjes van The Bible Project: deze zijn vanaf nu namelijk ook gratis te bekijken via een app voor de Apple TV.

cultuur

Gastvrijheid voor de vreemdeling (deel 2)

Ruben Hadders laat zien hoe gastvrijheid eruitzag in de bijbelse cultuur en hoe de schending hiervan leidde tot een van de grootste drama’s in de geschiedenis van Israël.

Gastvrijheid en vreemdelingen

In bijna elke bijbelse geschiedenis speelt ‘de vreemdeling’ een cruciale rol. De principes van gastvrijheid behoren, samen met de principes rondom het huwelijk, tot de belangrijkste in de oude oosterse cultuur. Waarbij het niet enkel gaat over hoe moet worden omgegaan met de gast, maar ook andersom: met de gastheer.

€15.95
Jaap Bönker

De God van Abraham, Isaak én Ishmaël

Weinig onderwerpen liggen zo gevoelig als de strijd om Israel. Je bent of voor de Arabieren (Palestijnen) of voor de Joden.De God van Abraham, Isaak en Ishmael gaat een andere weg en brengt de lezer – reizend door het bijbelse land – terug bij de bron van deze enorm uit...

voorwerpen uit de bijbel

De ploeg

Ploegen is heel belangrijk. Door het ploegen worden onkruiden en resten van een vorige oogst ondergewerkt. De goede grond komt naar boven en ligt open om te bezaaien. Het gaat dus om scheiding maken tussen goed en slecht. Wie niet goed ploegt hoeft ook geen goede oogst te verwachten.

bijbelstudie

Sichem en de belofte van Kanaän

Sichem, de heilige plaats van de Kanaänieten, maar ook de plaats waar God spreekt. In het tegenwoordige Nabloes werd Israël het land van God beloofd.

Deze website plaatst cookies om goed te kunnen functioneren en om anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen.