Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan
Tentoonstelling 'Expeditie Israël' (2019) in het Israël Centrum in Nijkerk

onze missie

Jong en oud verrijken met de inspirerende wijsheid van de bijbelse cultuur

We nemen je graag mee op een ontdekkingsreis door de eindeloos boeiende wereld van het oude Midden Oosten. De wereld van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob, van ongewone en onverwachte leiders als Mozes, Jozef en David en van de meest invloedrijke persoon in de wereldgeschiedenis: Jezus van Nazareth. Ontdek hoe de wijsheid van toen van betekenis kan zijn voor het leven nú.

Jaap Bonker

ons verhaal

De stichting is eind 2014 opgericht door twee vrienden, Ruben Hadders (links op de foto) en Jaap Bönker (rechts). Het viel hun op dat, ondanks dat de Bijbel een oosters boek is, deze vaak op een rationele, westerse manier gelezen wordt. Daardoor missen we veel van de diepe rijkdom in de Bijbel. Bovendien staat de oosterse manier van denken en spreken, zoals we die tegenkomen bij de bijbelschrijvers, veel dichterbij de mens en de natuur. Ruben en Jaap hebben het daarom tot hun persoonlijke missie gemaakt om mensen meer van de bijbelse cultuur te laten ‘proeven’.

Ruben Hadders en Jaap Bönker

Om de Bijbel, die barst van leven, drama en spanning, te distilleren tot een set principes zou hetzelfde zijn als een levend persoon te reduceren tot een diagram.

abraham joshua herschel

onze organisatie

De Bijbelse Cultuur Stichting kent een bestuur van 3 personen, die voor onbepaalde tijd zijn benoemd:

  • mw. A. Hessels-Hessels, voorzitter (sinds 2022)
  • mw. R.M. Palma, secretaris/penningmeester (sinds 2015)
  • dhr. O. Hadders, bestuurslid (sinds 2015)

Ruben Hadders is per 1 juni 2022 aangesteld als directeur (onbezoldigd).
Jaap Bönker is beheerder van de cultureel-antropologische collectie Bijbelse Voorwerpen.

onze ANBI status

Wij zijn door de Belastingdienst gekenmerkt als culturele ANBI. Als donateur mag je daardoor 125% van je gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Onze status bij je Belastingdienst kan je controleren via risn-nummer 8546.61.785.

Veelgestelde vragen

Is de informatie die jullie bieden wetenschappelijk verantwoord?

Wij baseren ons op inzichten van theologen, archeologen en historici en zetten ons in om betrouwbare informatie te bieden. Toch pretenderen wij niet wetenschappelijk te zijn. Onze missie is om de wereld te laten zien vanuit een oud-oosters, bijbels perspectief en dit levert soms inspirerende contrasten op met de westerse filosofie en wetenschap.

Zijn jullie verbonden aan een kerk of christelijke stroming?

De Bijbelse Cultuur Stichting staat open voor iedereen en is niet gebonden aan een (kerkelijke) richting of organisatie. Onze sprekers werken vanuit een brede christelijke identiteit en gaan regelmatig voor in diensten van met name gereformeerde en evangelische kerken.

Wat doen jullie met de donaties die jullie ontvangen?

Donaties met een specifiek doel, worden ook voor dat doel gebruikt. Een algemene gift (hieronder valt bijvoorbeeld jouw maandelijkse bijdrage als Vriend van de Bijbelse Cultuur Stichting) wordt besteed waar meest nodig. In het financiële jaarverslag lees je wat wij hebben gedaan met het geld dat wij ontvangen hebben.

Hoe kan ik een spreker uitnodigen en wat zijn de kosten daarvan?

Dat kan door contact op te nemen met Ruben Hadders via telefoonnummer 06-15943200 of door een e-mail te sturen naar info@bijbelsecultuur.nl.

Wij vinden dat financiën geen drempel mogen zijn om ons uit te nodigen. Wij vragen daarom een vrijwillige vergoeding naar draagkracht. Als uitgangspunt kan je €150 per lezing/dagdeel hanteren en een kilometervergoeding van €0,25 per km. (gerekend vanaf de woonplaats van de spreker).

Kan ik jullie ook bezoeken?

Wij beschikken helaas niet over een eigen kantoor en expositieruimte, dat brengt voor ons op dit moment nog te hoge kosten met zich mee. Wel organiseren wij regelmatig exposities door heel Nederland, houd onze agenda in de gaten voor meer informatie.