onze missie

Mensen verrijken met de inspirerende wijsheid van de bijbelse cultuur

Of je nu gelovig bent of niet, we nemen je graag mee op een ontdekkingsreis door de eindeloos boeiende wereld van het oude Midden Oosten. De wereld van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob, van ongewone en onverwachte leiders als Mozes, Jozef en David en van de meest invloedrijke persoon ooit: Jezus van Nazareth. Om je te laten zien wat wij kunnen leren van hun manier van denken en leven.

Dit doen wij onafhankelijk van kerken, overheden, organisaties of denkrichtingen. We zijn een 100% non-profitorganisatie, opgericht in 2015 door Jaap Bönker en Ruben Hadders, met het eenvoudige doel om iedereen die daar belangstelling voor heeft te informeren en te inspireren rondom de oud-oosterse wereld waarin de Bijbel is ontstaan. 

Daarbij maken wij gebruik van onze antropologische collectie van meer dan 500 voorwerpen die in de Bijbel beschreven staan – een collectie die uniek is in Europa! Achter al deze voorwerpen schuilt een inspirerend verhaal. Ontdek hoe de eeuwenoude wijsheid die in deze verhalen ligt opgesloten, voor waarde kan zijn voor het leven nu…

wat wij doen

Dit is mogelijk dankzij de support van donateurs.
Help mee en word vriend van de stichting.

Ruben Hadders en Jaap Bönker

oprichters

Jaap Bönker & Ruben Hadders

Ruben Hadders (links) spreekt en schrijft al meer dan 10 jaar over bijbelse cultuur. Met name de beeldende (typologische) manier waarop de Bijbel communiceert, heeft zijn bijzondere interesse. Binnen de westerse theologie, die vooral door systematische dogmatiek gekenmerkt wordt, is volgens hem te weinig aandacht voor (oosterse) beeldspraak en symboliek met als gevolg dat de Bijbel soms moeilijk of verkeerd begrepen wordt. Meer lezen…

Jaap Bönker komt al meer dan 20 jaar in  Israël en de omliggende landen en is een echte verhalen verteller. Tijdens zijn reizen verzamelt hij voorwerpen die in de Bijbel beschreven worden. Hij studeerde theologie en is gefascineerd door het Oude Testament, in het bijzonder de geschiedenis van Abraham. Zijn boek De God van Abraham, Isaak en Ishmaël: Eén Weg naar Vrede in het Midden-Oosten deed veel stof opwaaien en werd positief ontvangen. Meer lezen…

Veelgestelde vragen

Ja, sinds 20 januari 2015 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit betekent dat je extra belastingvoordeel krijgt als je een gift aan ons overmaakt, deze is namelijk 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (Ben je ondernemer? Dan kan je maar liefst 150% van je gift aftrekken van de vennootschapsbelasting!)

Het RISN nummer van de stichting is 8546.61.785.
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62116290.

Het bestuur bestaat uit 3 personen, die voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Zij ontvangen geen salaris, maar mogen wel een vergoeding ontvangen voor onkosten die zij maken (zoals reiskosten). Hier is echter nog nooit gebruik van gemaakt.

  • mw. A. Hessels-Hessels, voorzitter (sinds 2022)
  • mw. R.M. Palma, Andijk, secretaris / penningmeester (sinds 2015)
  • dhr. O. Hadders, bestuurslid (sinds 2015)


Ruben Hadders is per 1 juni 2022 aangesteld als directeur.
Jaap Bönker is beheerder van de antropologische collectie Bijbelse Voorwerpen.

Wij baseren ons op inzichten van theologen, archeologen en historici en zetten ons in om betrouwbare informatie te bieden. Toch pretenderen wij niet wetenschappelijk te zijn. We willen de wereld laten zien vanuit een oud-oosters, bijbels perspectief. Dit levert soms (inspirerende) contrasten op met de westerse filosofie en wetenschap. 

Giften die voor een bepaald doel zijn gegeven, worden ook voor dat doel gebruikt. Algemene giften (bijvoorbeeld als Vriend van de Bijbelse Cultuur Stichting) worden besteed waar meest nodig. In het financiële jaarverslag lees je hoe wij onze middelen hebben besteed.

Dat kan via onze pagina lezingen of door een mailtje te sturen naar info@bijbelsecultuur.nl. Geef daarin aan om welke datum het gaat en of er voorkeur is voor een bepaald thema.

Niet elke kerk of vereniging heeft dezelfde financiële draagkracht. Laat dit geen belemmering zijn om ons uit te nodigen. Als richtlijn kunnen de volgende bedragen worden aangehouden:

  • €150 per lezing
  • €0,19 per km. reiskostenvergoeding