Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan hier zorgvuldig mee om.

Vanzelfsprekend zullen de gegevens die jij ons verstrekt uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt en nooit worden gedeeld met derden. Wij verzamelen ook niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is.

Bijzondere persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kan het zijn dat je om zgn. 'bijzondere persoonsgegevens' wordt gevraagd, zoals godsdienst, levensovertuiging of kerkgenootschap. Dit omdat wij schrijven en spreken voor verschillende mensen van verschillende achtergronden en wij hier rekening mee willen en moeten houden. Wij zullen je echter nooit verplichten om deze informatie te verstrekken en vragen altijd eerst jouw toestemming voor de verwerking en opslag van deze gegevens.

Veiligheid

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op beveiligde servers van ISO 27001-certificeerde datacentra en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de stichting. Gegevens die je verstrekt via formulieren op deze website, worden verstuurd via een beveiligde (SSL) verbinding. Ook ons e-mailverkeer is beveiligd. Privacy-gevoelige informatie wordt daarom uitsluitend gecommuniceerd via onze eigen e-mailadressen, eindigend op @bijbelsecultuur.nl. Mocht ondanks al deze maatregelen het voorkomen dat jouw gegevens uitlekken, dan brengen wij je hiervan op de hoogte en melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om een beeld te krijgen van (het gedrag van) de bezoekers op onze website. Hiervoor gebruiken wij technieken van Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager en Facebook Pixel. Wij zijn verplicht om je vooraf toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies, daarom krijg je - bij je eerste bezoek - een popup te zien. Ook als je hier niet mee akkoord gaat, blijft de informatie op onze website toegankelijk.

Inzage

Wij werken aan een mogelijkheid  om je via deze website inzicht te geven in de gegevens die wij van je hebben. Tot die tijd kan je een verzoek tot inzage bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@bijbelsecultuur.nl.

Bewaartermijn

Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Als je ons ondersteunt met een gift is er sprake van een financiële relatie en zijn wij wettelijk verplicht de administratie hiervan 7 jaar te bewaren.

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan hier zorgvuldig mee om.

[gdpr_consent_settings]