Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan hier zorgvuldig mee om. Hieronder lees je onze verkorte privacyverklaring, voor de uitgebreide versie kan je hier klikken. Vanzelfsprekend zullen de gegevens die jij ons verstrekt uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt en nooit worden gedeeld met derden. Wij verzamelen ook niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is.

Bijzondere persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kan het zijn dat je om zgn. ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt gevraagd, zoals godsdienst, levensovertuiging of kerkgenootschap. Dit omdat wij schrijven en spreken voor verschillende mensen van verschillende achtergronden en wij hier rekening mee willen houden. Wij zullen je echter nooit verplichten om deze informatie te verstrekken en vragen altijd eerst jouw toestemming voor de verwerking en opslag van deze gegevens.

Veiligheid

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op beveiligde servers van ISO 27001-certificeerde datacentra en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de stichting. Gegevens die je verstrekt via formulieren op deze website, worden verstuurd via een beveiligde (SSL) verbinding. Ook ons e-mailverkeer is beveiligd. Privacy-gevoelige informatie wordt daarom uitsluitend gecommuniceerd via onze eigen e-mailadressen, eindigend op @bijbelsecultuur.nl. Mocht ondanks al deze maatregelen het voorkomen dat jouw gegevens uitlekken, dan brengen wij je hiervan op de hoogte en melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om een beeld te krijgen van (het gedrag van) de bezoekers op onze website. Hiervoor gebruiken wij technieken van Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager en Facebook Pixel. Wij zijn verplicht om je vooraf toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies, daarom krijg je – bij je eerste bezoek – een popup te zien. Ook als je hier niet mee akkoord gaat, blijft de informatie op onze website toegankelijk.

Je kunt eenvoudig de cookievoorkeuren aanpassen waarvoor je bij je eerste bezoek aan de website hebt gekozen.

Inzage

Wil je weten welke gegevens er van je zijn opgeslagen in ons systeem? Je kunt eenmaal per jaar een verzoek tot inzage bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@bijbelsecultuur.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een overzicht met je gegevens.

Bewaartermijn

Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Bovendien heb je altijd de mogelijkheid om je account en alle persoonlijke gegevens die daaraan gekoppeld zijn, per direct en definitief te verwijderen via de optie bij ‘Mijn Instellingen‘. Niet alle gegevens kunnen worden verwijderd: als je ons ondersteunt met een gift is er sprake van een financiële relatie en zijn wij wettelijk verplicht de administratie hiervan 7 jaar te bewaren.

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan hier zorgvuldig mee om.

Deze website plaatst cookies om goed te kunnen functioneren en om anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen.