bijbels voorwerp

De ploeg

De ploeg was het belangrijkste werktuig van de landbouwer. In het oude Israël zag je een ploeger in zijn rechterhand een ossenstok vasthouden, om de runderen te drijven die de ploeg moesten trekken. In zijn linkerhand hield hij de ploegstaart vast. Dit was een stuk hout met aan het eind een pijlvormig metalen blad dat de grond doorsneed, vergelijkbaar met de ploegschaar zoals wij die kennen.

Door Ruben hadders & Jaap Bönker
Fotografie Eigen archief

Ploegen is heel belangrijk. Door het ploegen worden onkruiden en resten van een vorige oogst ondergewerkt. De goede grond komt naar boven en ligt open om te bezaaien. Het gaat dus om scheiding maken tussen goed en slecht. Wie niet goed ploegt hoeft ook geen goede oogst te verwachten.

Een ploeg was een kostbaar maar kwetsbaar bezit voor de Israëlische boer, zeker in vroegere tijden toen de ploegschaar nog van hout of vuursteen werd gemaakt. Hij moest heel goed opletten dat er geen grote stenen werden geraakt die de ploeg konden breken. Daarom zei de Here Jezus: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God” (Lk.9:62). De Israëlische boer moest geconcentreerd werken en zich niet laten afleiden. Dat beeld gebruikt Paulus als hij schrijft: “Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid” (2Tim.2:15, NBG’51-vertaling). ‘Voren’ zijn de gleuven die ontstaan door het ploegen en waarin gezaaid wordt. Doordat water in het Midden-Oosten schaars is, is het voor de bevloeiing van het land belangrijk dat deze voren recht zijn. Helaas hebben andere vertalingen het over ‘recht snijden’ waardoor niet duidelijk meer is dat hier een beeld uit de landbouw gebruikt wordt.

Paulus maakt met zijn beeld duidelijk dat de goede grond van de slechte gescheiden moet worden. Wie God wil dienen moet de leugen en de waarheid kunnen onderscheiden, pas dan kan er gezaaid worden. Dit is een heel secuur werk, want om de waarheid te kunnen zaaien, zal je eerst goed moeten luisteren om de waarheid te horen. Het Hebreeuwse woord voor ploeg, charash, heeft dan ook niet alleen de betekenis van ‘scheiden’ en ‘ingraven/insnijden’ maar ook van ‘stil zijn’. En dat kost moeite. Ploegen is niet voor niets een synoniem geworden voor werken.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print