• cultuur

Erfrecht in de Bijbel

In onze westerse cultuur wordt erfrecht bij wet of bij de notaris geregeld. In vroegere tijden keek men daarbij vooral naar de familie, zeker als het ging om een bedrijf. De oudste zoon was de eerst aangewezene om het bedrijf over te nemen als zijn vader was overleden. Dit werd op zo’n wijze geregeld dat ook de andere kinderen niet werden vergeten.

Ruben Hadders

In de tijd tussen Abraham en de tijd van de Rechters heeft het erfrecht een ontwikkeling doorgemaakt. Dit had te maken met de overgang van een nomadenvolk naar een volk met eigen grondgebied. In de tijd van Abraham golden dus andere regels dan in de tijd van Jozua, toen de Israëlieten zich in vaste woonplaatsen gingen vestigen.

 

Voetnoten:

[1] Meer hierover in mijn boek De Losser (2012: Uitgeverij Timotheüs)

[2] Graag verwijs ik naar de boeken van Kenneth E.Bailey waarin dit principe verder wordt uitgewerkt, o.a. Poet and Peasant en Through Peasant Eyes

[3] Dit verhaal lijkt overigens op een wat vreemde plek in de Bijbel te staan: tussen de verkoop van Jozef (waarin Juda ook een rol speelt) en Jozefs verblijf in Egypte. Toch past het perfect, omdat het in Genesis 37 eigenlijk ook gaat over een erfenis en nageslacht (‘zaad’ in bijbelse termen). Vervolgens gaat het om de positie van Jozef, als een type (beeld) van de grote Losser.

[4] Meer hierover in mijn boek De Losser (2012: Uitgeverij Timotheüs)

 

DEEL DIT ARTIKEL

Lees ook deze artikelen
Het Evangelie van Johannes en de herschepping van de kosmos

Het Evangelie van Johannes en de herschepping van de kosmos

Heeft Johannes zich bij het schrijven van zijn evangelie laten inspireren door het scheppingsverhaal? Leo Smits ziet opmerkelijke overeenkomsten tussen de scheppingsdagen en het leven van Jezus zoals beschreven door de apostel Johannes.

Zijn er werkelijk 613 geboden in de Thora?

Zijn er werkelijk 613 geboden in de Thora?

Michael L. Brown legt uit dat de eerste feitelijke verwijzing naar de 613 geboden wordt gevonden in een lange passage van de Talmoed.

Gastvrijheid voor de vreemdeling (deel 1)

Gastvrijheid voor de vreemdeling (deel 1)

Ruben Hadders laat zien hoe gastvrijheid eruitzag in de bijbelse cultuur en hoe de schending hiervan leidde tot een van de grootste drama’s in de geschiedenis van Israël.

>

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
Scroll naar top