• cultuur

Erfrecht in de Bijbel

In onze westerse cultuur wordt erfrecht bij wet of bij de notaris geregeld. In vroegere tijden keek men daarbij vooral naar de familie, zeker als het ging om een bedrijf. De oudste zoon was de eerst aangewezene om het bedrijf over te nemen als zijn vader was overleden. Dit werd op zo’n wijze geregeld dat ook de andere kinderen niet werden vergeten.

Ruben Hadders

In de tijd tussen Abraham en de tijd van de Rechters heeft het erfrecht een ontwikkeling doorgemaakt. Dit had te maken met de overgang van een nomadenvolk naar een volk met eigen grondgebied. In de tijd van Abraham golden dus andere regels dan in de tijd van Jozua, toen de Israëlieten zich in vaste woonplaatsen gingen vestigen.

 

Voetnoten:

[1] Meer hierover in mijn boek De Losser (2012: Uitgeverij Timotheüs)

[2] Graag verwijs ik naar de boeken van Kenneth E.Bailey waarin dit principe verder wordt uitgewerkt, o.a. Poet and Peasant en Through Peasant Eyes

[3] Dit verhaal lijkt overigens op een wat vreemde plek in de Bijbel te staan: tussen de verkoop van Jozef (waarin Juda ook een rol speelt) en Jozefs verblijf in Egypte. Toch past het perfect, omdat het in Genesis 37 eigenlijk ook gaat over een erfenis en nageslacht (‘zaad’ in bijbelse termen). Vervolgens gaat het om de positie van Jozef, als een type (beeld) van de grote Losser.

[4] Meer hierover in mijn boek De Losser (2012: Uitgeverij Timotheüs)

 

DEEL DIT ARTIKEL

Lees ook deze artikelen
De Joodse Messiasverwachting

De Joodse Messiasverwachting

Al eeuwenlang ziet het Joodse volk uit naar de komst van de Messias. Meerdere malen in de geschiedenis dachten sommigen hem gevonden te hebben.

Rob Bell

Wie gaat er naar de hel?

Zijn mensen allemaal onderweg naar de hel, behalve wie gelooft in Jezus Christus? Of leert de Bijbel toch at anders? En wat betekent ‘niet geloven’?

Stof ben je, tot stof keer je terug

Stof ben je, tot stof keer je terug

Wat betekent het dat de mens ‘uit de aarde aards’ is? Boetseerde God een kleipoppetje of kan er ook evolutie hebben plaatsgevonden?

>
Scroll naar top