Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan
Jezus zend Zijn discipelen

lezing

Israël en de Gemeente

["cursus"]

De Gemeente van Christus (c.q. de kerk) is ‘een volk dat geen volk is’, een verzameling gelovigen uit de heidenen. Maar wat is het verband met Israël? Hoe verhouden de Gemeente en Israël zich tot elkaar? Wat kan de een van de ander leren? Worden zij ooit één? In deze cursus denken we na over deze vragen en belichten we de positie van zowel Israël als de Gemeente in het kader van Gods eeuwige verbond dat ooit via de aartsvaders en Israël is gesloten.