Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan

De boog is een van de oudste en meest gebruikte wapens in het Midden-Oosten en varieerde in lengte van 80 tot 150 cm. Aanvankelijk werd een boog gemaakt uit één stuk gedroogd hout, maar geen enkele houtsoort kon optimale stevigheid, lichtheid en elasticiteit bieden. Hoewel zo’n houten boog dodelijk kon zijn op een afstand van 50 tot 100 meter, was deze vaak niet krachtig genoeg om een eenvoudig leren pantser te doorboren. Toen de Akkadiërs later hout begonnen te verlijmen met andere materialen, zoals geitenhoorns, ontstond de composietboog. Door deze revolutionaire uitvinding verdubbelde de kracht en het bereik van de boog. Het maakte de Akkadiërs superieur in het 3e millennium v.Chr. en bezorgde hen de overwinning over de Sumeriërs in de oorlog om controle over Mesopotamië. De boog werd in het Midden-Oosten, samen met het zwaard, hét symbool van oorlog en kracht (Ps.7:2).

Hoewel het Israëlische leger aanvankelijk vooral bestond uit speermannen en slingeraars, ontwikkelden de Benjaminieten – in het bijzonder ‘de zonen van Ulam’ (1Kron.8:40) – zich tot gevreesde boogschutters (1Kr.12:1-2). Toen de psalmist David hoorde dat zijn beste vriend en meesterboogschutter Jonatan (ook uit de stam van Benjamin) was omgekomen in de strijd, schreef hij ‘het lied van de boog’ dat door alle Israëlieten gezongen moest worden (2Sm.1:17). Een andere meesterboogschutter die bij naam wordt genoemd in de Bijbel is Ismaël, de oudste zoon van Abraham (Gn.21:20).

Doordat het grote bereik van de boog werd dit wapen vooral gebruikt om steden te verdedigen (2Sm.11:20) of juist aan te vallen (Jr.50:14). Stel je de terreur voor als opeens een regen aan (vurige) pijlen op je neerkomt!

Gelukkig zal de boog niet altijd gespannen zijn. Volgens de profeet Zacharia komt er een tijd dat de “bogen worden gebroken” (Za.9:10) en de Koning van Sion vrede zal stichten tussen de volken. Wie bij de Allerhoogste woont, hoeft volgens Ps.91 niet te vrezen voor “de verschrikking van de nacht”, waarin sted

Nooit keerde de boog van Jonatan terug zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden…”
– 2 Samuël 1:22