hebreeuws woord

Gemeente

Qקcondenseren (ook: licht), cirkel, tijd
Eהkijken, openbaren; ademen, zuchten
Lלherdersstaf, juk; autoriteit, gezag.

De letter Q (kaf) stelt de zon voor, die achter de horizon wegzakt. Hierbij ‘verzamelt’ het licht zich en verdwijnt samen met de zon. Samen met de E () ontstaat de term ‘verzamelen (of: samenkomen) om te kijken. De L (lamed) is een herdersstaf en symboliseert autoriteit, maar ook ‘de kudde in de juiste richting leiden’. Samen vormen deze letters het woord LEQ (of קהל – ‘kahal’): een groep dieren of mensen die samenkomt rondom een herder, die hen de juiste weg wijst.

Op de foto is een קהל (kahal) te zien: een groep dieren (dromedarissen, schapen en muilezels) die zich verzamelt bij een waterbron in de woestijn. De schapen en ezels zijn hierheen geleid door de herder, die hen met zijn staf in de juiste richting heeft geleid.

De Here Jezus vergelijkt het volk Israël met de kudde van God. Joodse mensen zijn de schapen die in Zijn stal thuishoren en waarover Hij – als een goede Herder – de wacht houdt. Maar het is de bedoeling dat er nog meer schapen bij zijn kudde gaan horen: dat zijn wij – de mensen uit andere volken, die in Hem geloven. Hij wil ons samenvoegen tot één קהל (kahal) – één kudde / קהילה (kehilla) – geloofsgemeenschap, die wordt geleid door één Herder (zie o.a. wat Jezus hierover zegt in Johannes 10: 14-16).

andere woorden

Modern Hebreeuws

קהל

Oud-Hebreeuws

LEQ

Actie

verzamelen; samenkomen

Concreet

kudde

Abstract

Logo Bijbelse Cultuur Stichting wit

Buttervin 42
1619 DD Andijk
06 – 159 432 00

Bank: NL44 RBRB 0917 278771
Risn: 854661785
> online doneren

aanmelden nieuwsbrief