over ons

Ontdek wijsheid van toen, voor het leven nú.

Wie de Bijbel leest, treedt een fascinerende wereld binnen. Een wereld die in veel opzichten compleet anders is dan de onze. Ga mee op reis door de eindeloos boeiende wereld van het Nabije Oosten. De bakermat van Jodendom, Christendom en Islam. De wereld van ongewone en onverwachte helden zoals Abraham, Mozes, David en de meest invloedrijke persoon aller tijden: Jezus van Nazareth. Als je hun cultuur leert begrijpen, kom je tot verrassende ontdekkingen en wordt de Bijbel een inspirerend boek vol leven. Dan ga je ervaren hoe de eeuwenoude wijsheid die in deze verhalen ligt opgesloten, van waarde kan zijn voor het leven in de 21ste eeuw.

tentoonstelling

Het verhaal achter 500+ bijbelse voorwerpen

Van muziekinstrumenten tot wapens, van wijnzakken tot dorssleeën, van ploeg tot pesachbord, van maalstenen tot kamelenzadels, geuren, olieën en nog veel meer. De Bijbelse Cultuur Stichting beschikt over een bijzondere collectie van honderden alledaagse voorwerpen die in het Nabije Oosten op inspirerende wijze gebruikt werden om de geheimen van het leven te delen. 

vanaf najaar 2021 EXCLUSIEF TE ZIEN in het Israel Centrum in Nijkerk
verhalen & achtergronden
Zacheus

Erfrecht in de Bijbel

Het verhaal van JHWH en mensen gaat over een erfenis, die verloren is gegaan maar wordt hersteld door de eerstgeborene, de Erfgenaam. Het is het verhaal van de Losser.
De God van Abraham Isaak en Ishmaël

gratis boek

We kunnen niet verder zonder jouw steun!

De Bijbelse Cultuur Stichting bestaat sinds 2015, maar om verder te kunnen met het werk hebben we structurele steun nodig van donateurs. Voor de zomer zoeken we 200 mensen die vriend willen worden van de Bijbelse Cultuur Stichting. Als dank voor je steun ontvang je gratis het veelbesproken boek De God van Abraham, Isaak én Ishmaël.