Sjalom,

welkom in de fascinerende wereld van de bijbelse cultuur. We nemen je mee op een reis naar het oude Midden Oosten, de bakermat van de wereldreligies en van de westerse beschaving. Hier begon het allemaal, onze geschiedenis. Ontdek hoe de eeuwenoude verhalen en tradities van toen een onschatbare bron van wijsheid vormen voor het leven nu

null

Weet jij wat voor wapen dit is? Ontdek het in onze tentoonstelling!

null

Ga hier met je muis staan en hoor het geluid van een echte sjofar!


UNIEKE LEZINGEN MET BIJBELSE VOORWERPEN

In de voetsporen van Abraham

Van muziekinstrumenten tot wapens, van wijnzakken tot dorssleeën, van ploeg tot pesachbord, van maalstenen tot kamelenzadels, geuren, olieën en nog heel veel meer. Al meer dan twintig jaar verzameld Jaap Bönker gebruiksvoorwerpen uit de Bijbel. Inmiddels is zijn collectie uitgegroeid tot bijna 500 voorwerpen!

Aan de hand van deze voorwerpen neemt hij je mee op een fascinerende ontdekkingstocht. Durf jij je westerse bril af te zetten en je onder te dompelen in de wereld van het Oude Testament?

Artikelen, weblogs & achtergronden

10

De ploeg

Ploegen is heel belangrijk. Door het ploegen worden onkruiden en resten van een vorige oogst ondergewerkt. De goede grond komt naar boven en ligt open om te bezaaien. Het gaat dus om scheiding maken tussen goed en slecht. Wie niet goed ploegt hoeft ook geen goede oogst te verwachten.

00

Erfrecht in de Bijbel

Het verhaal van JHWH en mensen gaat over een erfenis, die verloren is gegaan maar wordt hersteld door de eerstgeborene, de Erfgenaam. Het is het verhaal van de Losser.

00

Satan

Het woord gespeld (van rechts naar links, zoals gebruikelijk bij oud-oosterse talen): x ס doorn; houvast, vastgrijpen ,u ט mand; kruik (bovenaanzicht); opbergen, bewaren n ן  zaad; vis; activiteit, leven.   De basisvorm van het woord bestaat uit de letters X (samech) en U (tet). In de nomadencultuur van de Bijbel werden struiken met lange…

00

De schrijverskoker

Rond 1400 v.Chr. openbaart JHWH Zich aan Mozes als de Elohim van Abraham, Isaäk en Jacob. Hij vond het belangrijk dat Zijn Woorden en geschiedenissen werden vastgelegd en Mozes krijgt daarom de opdracht de verhalen van zijn voorvaderen op te schrijven.

00

Was je voeten!

God ziet ons niet meer als zondaars, we zijn volkomen en voorgoed vergeven door het offer van de Here Jezus. Maar hoe zit het dan met onze zonden? Met de voetwassing laat de Here Jezus zien dat we nog wel elke dag gereinigd moeten worden, maar dat dit iets anders is dan vergeving.

00

Israël, de Tamme Olijfboom?

Hij is even populair als omstreden: de Tamme Olijfboom als symbool van het volk Israël. Christenen uit de heidenen zouden op deze boom zijn geënt, zo leren veel theologen. Maar is dat wel wat de apostel Paulus schrijft?

00

Bekering

S ש twee tanden of vingertoppen; scherp, druk uitoefenen, inspannen b ב tent (huis); binnen, in   De S (inspannen) en de b (tent; in) vormen het begrip    שׁב (sháv) – ‘je inspannen naar de tent’ of: ‘je inzetten om thuis te komen’. Het heeft de basisbetekenis ‘weggaan [bij iemand vandaan]’ of ‘terugkeren [naar huis]’.…

00

Herder (1)

Het woord gespeld (van rechts naar links, zoals gebruikelijk bij oud-oosterse talen): R ר hoofd, persoon; eerst(e) O ע zien, toekijken; ervaren; kennis   Het woord voor ‘herder’ heeft een hele sociale betekenis. De R (resh – hoofd, of man) en de O (ajin – oog, kijken; ervaren) vormen het begrip ‘een man die toekijkt’.…

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Giften

De Bijbelse Cultuur Stichting is 100% een non-profit organisatie. Onze sprekers proberen zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Desondanks hebben wij nog genoeg kosten. Bijvoorbeeld voor de tentoonstelling Bijbelse Voorwerpen, voor de uitgave van boeken en niet te vergeten deze website. Mocht je ons werk willen steunen, overweeg dan eens een gift over te maken. Doordat wij door de Belastingdienst zijn erkend als Culturele ANBI zijn je giften 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.