• grondtekst

Wat voor een kleed? (deel 1)

Steeds meer kom ik tot de ontdekking wanneer ik het Oude Testament in de geschreven grondtekst (Hebreeuws) lees en mij meer en meer verdiep in de Joodse commentaren, zoals de Talmoed, Midrash Rabba en andere geschriften, dat Gods woord een onuitputtelijke bron is. Ook al benadert een vertaling zo dicht mogelijk de Hebreeuwse grondtekst, toch blijf je een dimensie missen. In een vertaling is het moeilijk weer te geven dat in de Hebreeuwse grondtekst gebruik wordt gemaakt van woordspelingen.

Leo Smits

Zo is dit ook het geval in Genesis 3:21, waar JHWH voor Adam en Eva een kleed (mantel) van vellen voor hen maakte, omdat zij ontdekten dat zij naakt waren na het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. In een vertaling lees je deze tekst zonder er echt bij stil te staan. Je zou eventueel uit deze tekst kunnen afleiden, dat JHWH hier voor het eerst één van zijn scheppingen ‘opoffert’ om de mens zijn/haar schaamte te bedekken. En dat hier al pril wordt heen gewezen naar het offer dat JHWH zal brengen om de mensheid te redden, door middel van Zijn Zoon. Maar wanneer je gaat kijken naar de grondtekst van dit vers, dan ontdek je dat deze tekst ons misschien wel meer te vertellen heeft.

‘Or of ‘Or

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt om huiden of vellen aan te duiden, waar het kleed (mantel) van wordt gemaakt is ‛or (ayin, waw, resh; עור). Al eerder in Genesis 1 vers 3 komen we een soort gelijk Hebreeuwse woord ′or (aleph, waw, resh; אור) tegen. De uitspraak van deze woorden zijn bijna identiek (dit komt omdat de aleph en de ayin een keelklank is), maar beide beginletters zijn anders. In Genesis 1 vers 3 is de beginletter van ′or een aleph en betekent licht, terwijl in Genesis 3 vers 21 de beginletter van ‛or een ayin is en de betekenis heeft van vel/huid.

Nu zal je je misschien afvragen waarin de diepere dimensie zit. Ik zal dit op een aantal vlakken binnen de Joodse manier van uitleggen proberen duidelijk te maken.

Zoals je misschien weet bestond het oude Hebreeuwse schrift uit symbolen of beelden i.p.v. van de nu bekende kwadraatschrift. De aleph (א) symboliseerde een os/stier en betekende kracht, leider of eerste. De ayin (ע) symboliseerde een oog en betekende zien, weten of gewaarwording.
We weten vanuit Gods Woord, dat JHWH licht is (Psalm 27:1; 36:9; 84:11; Jesaja 60:9). Verder lezen we in Genesis 1:26 dat de mens geschapen is naar het beeld van JHWH. Als JHWH licht is, zou het niet zo kunnen zijn dat de mens voor de zondeval bekleed was met het licht van JHWH en ze dit kleed bij het nemen van vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad verloor, waardoor ze merkten dat ze naakt waren?
Deze gedachte komt niet zomaar uit de lucht vallen, want al in de Joodse commentaren komen we deze gedachtegang tegen. In het Joodse geschrift Zohar Bereshiet suggereert de commentator  bij zijn uitleg van Genesis 3:21 dat Adam en Eva voor de zondeval kleding van licht droegen, maar nadat zij gezondigd hadden kregen ze van God kleding van vellen (huid). Een andere Midrash beweert ook dat Adam niet naakt was geschapen.

‘Wat was de kledij van Adam: schilferige huid en de wolk van heerlijkheid bedekte hem. Toen hij (Adam) van de vrucht van de boom van kennis at, viel de schilferige huid ervan af en zag hij zichzelf naakt, en de wolk van heerlijkheid verdween.’

Gematria

Wat voor een kleed? (deel 1)Een andere joodse benadering van de twee verschillende woorden ‘or is vanuit de hoek van de gematria, een vorm is van numerologie. Binnen het Joodse alfabet heeft elke letter een getalswaarde (zie afbeelding). Zo heeft de aleph (א) de getalswaarde van 1 en de ayin (ע) de getalswaarde van 70. Het numerieke verschil tussen de aleph en de ayin is 69. Om het getal 69 te kunnen vormen heb je twee Hebreeuwse letters nodig, deze zijn de teth (ט heeft getalswaarde 9) en de samech (ס heeft getalswaarde 60).

De teth symboliseert een slang en betekent omhullen, omsingelen. De samech symboliseert een stut (steunpilaar) en betekent ondersteunen, toestemmen. Wanneer je de twee samen neemt betekent het ‘het ondersteunen van de slang’. Met andere woorden door het toestemmen met de slang verruilde Adam en Eva de kleding van licht met de kleding van vellen (van de slang?).

Adam en Eva waren dus van kinderen van het licht (God) door het eten van de vrucht van de boom des levens, maar werden door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, kinderen van de slang (de duivel).

Lees hier het vervolg van dit artikel.

DEEL DIT ARTIKEL

Lees ook deze artikelen
Orgaandonatie in het Jodendom

Orgaandonatie in het Jodendom

Wie geen keuze laat registreren in het Donorregister, heeft bij overlijden “geen bezwaar” tegen het afstaan van organen en weefsel. Door dit nieuwe wetsvoorstel worden alle Nederlanders gedwongen om na te denken over leven en dood én leven ná de dood. Maar hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk gedacht over orgaandonatie?

Wat voor een kleed? (deel 2)

Wat voor een kleed? (deel 2)

Kan je een christen herkennen aan de uitstraling van zijn gezicht? Een vervolg op het gastartikelWat voor kleed?over de kinderen van het licht.

Ziekte op de nieuwe aarde?

Ziekte op de nieuwe aarde?

We zien uit naar een nieuwe aarde, waar geen pijn, verdriet en ziekte meer zal zijn. Daar vinden we volgens Openbaring 22 de Boom van het Leven, wiens bladeren ‘tot genezing der volken’ zijn. Maar is er dan nog steeds genezing nodig, zoals in sommige kringen gepredikt wordt?

>
Scroll naar top