Lezingen & cursussen

Sprekers Jaap Bönker en Ruben Hadders verzorgen lezingen en cursussen voor kerken, verenigingen en studiekringen door heel Nederland. Hieronder een overzicht van de thema's waar zij momenteel veel over spreken. Natuurlijk kunnen zij op verzoek ook over andere onderwerpen spreken.

Onkostenvergoeding
Als richtlijn hanteren wij €125 per lezing excl. reiskosten (0,19 per k/m).

Ruben-en-Jaap-2-RCreations-3305
Schapen En Schaapherder

Israël en de Gemeente

De Gemeente van Christus (c.q. de kerk) is ‘een volk dat geen volk is’, een verzameling gelovigen uit de heidenen. Maar wat is het verband met Israël? Hoe verhouden de Gemeente en Israël zich tot elkaar? Wat kan de een van de ander leren? Worden zij ooit één? In deze cursus denken we na over …

Israël en de Gemeente Lees verder »

delicate-arch-night-stars-landscape

Het verhaal in de sterren

Eeuwenoude wijsheid over de sterrenhemel wordt opnieuw toegankelijk gemaakt vanaf najaar 2018. De Bijbelse Cultuur Stichting presenteert vanaf september ‘Het verhaal in de sterren’. Over de fascinerende rol die sterren spelen in de bijbel en over het verhaal achter de sterrenbeelden.

Old Arab woman prepares bread in a Bedouin village

Gastvrijheid en vreemdelingen

In bijna elke bijbelse geschiedenis speelt ‘de vreemdeling’ een cruciale rol. De principes van gastvrijheid behoren, samen met de principes rondom het huwelijk, tot de belangrijkste in de oude oosterse cultuur. Waarbij het niet enkel gaat over hoe moet worden omgegaan met de gast, maar ook andersom: met de gastheer.

torah

Inleiding in de Torah

Zonder dit fundament en zonder kennis van de Hebreeuwse cultuur en achtergronden, missen we waar het werkelijk om gaat in de Bijbel en worden veel teksten verkeerd begrepen. Daarom neemt Jaap Bönker je gedurende vijf avonden mee door de eerste vijf boeken van de bijbel. Hij toont je de verbanden en verbonden die het fundament vormen van de bijbelse cultuur en -boodschap.

photo-1423483641154-5411ec9c0ddf

De voor- en najaarsfeesten van JHWH

De God van Abraham, Isaäk en Jacob houdt van vaste tijden en van feesten. Maar waarom? En wat heeft de Messias hier mee te maken? Waarom spreekt Hij van ‘vervulling’ van de Torah? Ontdek de actuele betekenis van deze vergeten tijden!

31324216_xl

Islam & Christendom

Is Allah, de God van de moslims, Dezelfde als JHWH, de God van Abraham, Isaäk en Israël? Vanwaar de wrijving met Israël en de westerse cultuur? Wat zegt de Bijbel over Ishmaël en zijn nakomelingen, waaruit de Islam is ontstaan? En, misschien wel de belangrijkste vraag: hoe om te gaan met de islamitische vreemdeling in ons midden? Spreker Jaap Bönker komt al meer dan 20 jaar in het Midden-Oosten en vertelt graag over zijn ervaringen met moslims.

17003740_xl

De losser

De Bijbelse geschiedenis draait om een bijzondere erfenis. Een erfenis die al eeuwenlang van vader op zoon wordt doorgegeven. Het losserschap heeft alles te maken met de zorg voor deze erfenis. Waar men bij ‘verlossing’ tegenwoordig vooral denkt aan redding, gaat de werkelijk betekenis van dit bijbelse kernbegrip nog zoveel dieper!

steenbok negev

De woestijn

Wat kunnen we leren van deze eenzame plaats en haar opmerkelijke inwoners?