Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan

privacy

Jouw gegevens, jouw recht

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en verzamelen daarom niet meer gegevens dan nodig om ons werk te doen. Vanzelfsprekend zullen de gegevens die jij ons verstrekt uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt en nooit worden gedeeld met derden. Wij verzamelen ook niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is om ons werk te kunnen doen. 

Bijzondere persoonsgegevens

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je om zgn. ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt gevraagd, zoals godsdienst, levensovertuiging of kerkgenootschap. Dit omdat wij actief zijn in kerken met bijv. lezingen. Wij zullen je echter nooit verplichten om deze informatie te verstrekken en vragen altijd eerst jouw toestemming voor de verwerking en opslag van deze gegevens.

Veiligheid

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op beveiligde servers van ISO 27001-certificeerde datacentra en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de stichting. Gegevens die je verstrekt via formulieren op deze website, worden verstuurd via een beveiligde (SSL) verbinding. Ook ons e-mailverkeer is beveiligd. Privacy-gevoelige informatie wordt daarom uitsluitend gecommuniceerd via onze eigen e-mailadressen, eindigend op @bijbelsecultuur.nl. Mocht ondanks al deze maatregelen het voorkomen dat jouw gegevens uitlekken, dan brengen wij je hiervan op de hoogte en melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij zijn terughoudend met het gebruik van data-analyse software. De informatie die wij verzamelen, bijvoorbeeld over hoe deze website gebruikt wordt, is anoniem. We verzamelen geen persoonlijke data, daarom zie je op deze website geen melding over cookies. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor bepaalde functionaliteit (bijv. om ingelogd te blijven).

Inzage

Wil je weten welke gegevens er van je zijn opgeslagen in ons systeem? Je kunt eenmaal per jaar een verzoek tot inzage bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@bijbelsecultuur.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een overzicht met je gegevens.

Bewaartermijn

Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is en kunnen op verzoek worden verwijderd. Niet alle gegevens kunnen worden verwijderd: als je ons ondersteunt met een gift is er sprake van een financiële relatie en zijn wij wettelijk verplicht de administratie hiervan 7 jaar te bewaren.