Hebreeuws woord

Dood / מות

Skitterphoto

In het oud-semitisch:

TfM

Actie:
sterven

Concreet:
man/mens

Abstract:
sterfelijkheid

 

Het woord gespeld (van rechts naar links, zoals gebruikelijk bij oud-oosterse talen):

m

מ

golven, water; ‘heel veel’; chaos

f

ו

spijker, tentpin; toevoegen (‘en’)

tת (merk)teken, signaal; verbond

 

Na de omschrijving van het fysieke begin van de mens – zie mens (1) – en zijn broze conditie – zie mens (2) – legt dit woord de  nadruk op het komende einde. Het basiswoord wordt gevormd door twee letters: de M (mem) en de T (tav). Zij omschrijven het proces van sterven als een meegevoerd worden in een onrustige, chaotische waterstroom naar een vast punt.

Let op: dit stervensproces begint niet aan het einde van het leven. De M (mem) – die de onrustige waterstroom uitbeeldt – staat voor het leven zelf. De T (tav) beeldt het einde van het aardse leven uit; het moment dat het lichaam daadwerkelijk sterft. De f (vav) vormt de verbindende factor tussen die twee: het leven is hier op aarde onlosmakelijk verbonden met de dood. Maar dit is niet het hele verhaal. Er is meer…

… er is goed nieuws te melden! Hoe onrustig en chaotisch ons leven ook kan zijn – en hoe sterk de verbinding met de dood ook is – er is hoop! De M (mem) die de oncontroleerbare chaos in ons leven uitbeeldt, wordt gevolgd door twee letters van hoop!

De eerste – de f (vav) – is een tentpin. Deze letter staat voor verbinding en voor veiligheid (hij houdt de nomadentent overeind en helpt een plek te vormen waar men veilig is voor de invloeden van het woestijnklimaat).

De T (tav) vormt een merkteken dat de juiste route aangeeft. Ook staat het voor het sluiten van een verbond – in de cultuur van het Midden-Oosten betekende dit veiligheid en bescherming.

Conclusie: ons leven (dat eigenlijk één chaotisch stervensproces is) hoeft niet te eindigen in hopeloosheid. Wanneer wij de verbinding zoeken met de Schepper, wordt ons sterfelijke bestaan aan het kruis gespijkerd (f). En dat kruis (T) verwijst naar  een verbond (naar het Verbond), dat veiligheid en bescherming biedt tot voorbij de dood!

Martin van Dalen schrijft voor de Bijbelse Cultuur Stichting over de oorsprong en achtergrond van Hebreeuwse woorden. Ook vertaalde hij het spraakmakende boek De Christen en de Farizeeër.

Meer inspirerende artikelen

00

Was je voeten!

God ziet ons niet meer als zondaars, we zijn volkomen en voorgoed vergeven door het offer van de Here Jezus. Maar hoe zit het dan met onze zonden? Met de voetwassing laat de Here Jezus zien dat we nog wel elke dag gereinigd moeten worden, maar dat dit iets anders is dan vergeving.

00

Oud-Hebreeuwse kleding

Er zijn drie woorden die algemeen worden gebruikt voor kleding of kledingstukken: bèged, simla en salma. De laatste twee worden vaak beschouwd als varianten van hetzelfde woord, waarbij wordt aangenomen dat de ‘l’ en de ‘m’ ooit zijn omgewisseld. Beide betekenen zoiets als ‘je kleden’. Simla lijkt in Genesis 35:2 te worden gebruikt als een…

Als wij onze zonden belijden

We hebben het er maar moeilijk mee: zonden. We zeggen wel dat de Here Jezus ons heeft verlost van zonde en schuld, maar onze ervaring is eigenlijk anders. In werkelijkheid worstelen we bijna dagelijks met zonde, omdat het volgens ons een heilig leven in de weg staat. Is dat het leven waartoe God ons geroepen heeft?

00
00

Erfrecht in de Bijbel

Het verhaal van JHWH en mensen gaat over een erfenis, die verloren is gegaan maar wordt hersteld door de eerstgeborene, de Erfgenaam. Het is het verhaal van de Losser.

10

Hoe is Zijn Naam?

We zingen veel liederen over de Naam van God. 'De naam van de Heer is als een toren, een veilige schuilplaats voor wie Hem dient'. Het klinkt allemaal mooi, maar waar zie en lees je werkelijk de Naam van God,? En is 'God' (of Here, Heere, Adonai, HaShem, G'd) wel een naam van de Schepper van hemel en aarde?