Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan

Verbeeldingskracht

Het mag gewoon niet, een vrouw in het ambt. Waarom? ‘Adam was eerst’, zegt de Generale Synode van de CGK. Maar waarom was hij eerst en heet zijn vrouw ‘mannin’?

Het irriteerde mij als kind mateloos. Als ik wilde weten waarom ik iets niet mocht van mijn vader en hij dan reageerde: ‘omdat ik het zeg’. Wat ik hoorde was wet, maar mij ontging de wijsheid.

De reactie van de Generale Synode van de CGK is van dezelfde signatuur. Het mag gewoon niet, een vrouw in het ambt. Waarom? ‘Omdat het er staat.’ Tientallen pagina’s telt de uitleg van Commissie 7, maar theologisch komt het niet veel verder dan ‘Adam was eerst’. Ik geloof het. Maar waarom was hij eerst en heet zijn vrouw ‘mannin’?

Over 7 gesproken, ook zo’n discussie: de 7 dagen van Genesis 1. Bibliotheken zijn er vol geschreven dát het 7 dagen zijn. Maar met boeken over wáárom het 7 dagen moesten zijn, kan je met moeite een plank vullen. 

Het typeert de westerse theologie. Die bespeurt vooral wetten en wetmatigheden. Scheppingsorde! Veel theologen hebben een scherp oog voor verbanden en verbonden in de Bijbel, maar een blinde vlek voor de verbeeldingen

Toch is dat wat man en vrouw zijn. Blinkende uitbeelders. Typerende uitdrukkingen van de onzienlijke God en Zijn voornemen met de Schepping. Man en vrouw zijn – letterlijk én figuurlijk – van betekenis. Ondogmatisch en natuurlijk. Niet synodaal maar ideaal

Zullen we het daar eens over hebben? Het beeldende spreken van de Bijbel? En dan niet naar Wet maar Wijsheid zoeken? Ja, ik weet: zij is vrouwelijk. Wezenlijk anders. Maar we kunnen wel wat van haar verbeeldingskracht gebruiken.