• Lezing
 • De woestijn

  Een hele persoonlijke lezing over de woestijn – een plaats die een grote rol speelt in de bijbelse geschiedenis. Israël verbleef hier 40 jaar, de Here Jezus 40 dagen en in geestelijk opzicht leven wij eigenlijk allemaal in de woestijn. Maar wat kunnen we leren van deze eenzame plaats en haar opmerkelijke inwoners?

  Een persoonlijke lezing waarin Ruben Hadders ook voor het eerst vertelt over zijn depressie die hem bijna zijn leven kostte. Een periode van diepe duisternis, maar ook van opmerkelijke ontdekkingen over de woestijn.

  Spreker:
  Ruben Hadders

  Geschikt voor:
  lezing, kerkdienst

  Populaire thema's

  Introductie in de bijbelse cultuur

  De Bijbel is een oosters boek, maar wordt vaak gelezen door een westerse bril. Welke consequenties heeft dit voor ons begrijpen van de tekst? Missen wij misschien zaken hierdoor? In deze 1,5-uur durende lezing neemt spreker en schrijver Ruben Hadders je mee in de wereld van de bijbelse cultuur

  Israël en de Gemeente

  De Gemeente van Christus (c.q. de kerk) is ‘een volk dat geen volk is’, een verzameling gelovigen uit de heidenen. Maar wat is het verband met Israël? Hoe verhouden de Gemeente en Israël zich tot elkaar? Wat kan de een van de ander leren? Worden zij ooit één? In deze cursus denken we na over …

  Israël en de Gemeente Lees verder »

  Het verhaal in de sterren

  Eeuwenoude wijsheid over de sterrenhemel wordt opnieuw toegankelijk gemaakt vanaf najaar 2018. De Bijbelse Cultuur Stichting presenteert vanaf september ‘Het verhaal in de sterren’. Over de fascinerende rol die sterren spelen in de bijbel en over het verhaal achter de sterrenbeelden.

  Gastvrijheid en vreemdelingen

  In bijna elke bijbelse geschiedenis speelt ‘de vreemdeling’ een cruciale rol. De principes van gastvrijheid behoren, samen met de principes rondom het huwelijk, tot de belangrijkste in de oude oosterse cultuur. Waarbij het niet enkel gaat over hoe moet worden omgegaan met de gast, maar ook andersom: met de gastheer.

  Inleiding in de Torah

  Zonder dit fundament en zonder kennis van de Hebreeuwse cultuur en achtergronden, missen we waar het werkelijk om gaat in de Bijbel en worden veel teksten verkeerd begrepen. Daarom neemt Jaap Bönker je gedurende vijf avonden mee door de eerste vijf boeken van de bijbel. Hij toont je de verbanden en verbonden die het fundament vormen van de bijbelse cultuur en -boodschap.

  De voor- en najaarsfeesten van JHWH

  De God van Abraham, Isaäk en Jacob houdt van vaste tijden en van feesten. Maar waarom? En wat heeft de Messias hier mee te maken? Waarom spreekt Hij van ‘vervulling’ van de Torah? Ontdek de actuele betekenis van deze vergeten tijden!

  Islam & Christendom

  Is Allah, de God van de moslims, Dezelfde als JHWH, de God van Abraham, Isaäk en Israël? Vanwaar de wrijving met Israël en de westerse cultuur? Wat zegt de Bijbel over Ishmaël en zijn nakomelingen, waaruit de Islam is ontstaan? En, misschien wel de belangrijkste vraag: hoe om te gaan met de islamitische vreemdeling in ons midden? Spreker Jaap Bönker komt al meer dan 20 jaar in het Midden-Oosten en vertelt graag over zijn ervaringen met moslims.

  De losser

  De Bijbelse geschiedenis draait om een bijzondere erfenis. Een erfenis die al eeuwenlang van vader op zoon wordt doorgegeven. Het losserschap heeft alles te maken met de zorg voor deze erfenis. Waar men bij 'verlossing' tegenwoordig vooral denkt aan redding, gaat de werkelijk betekenis van dit bijbelse kernbegrip nog zoveel dieper!

  De woestijn

  Wat kunnen we leren van deze eenzame plaats en haar opmerkelijke inwoners?
  >
  Scroll naar top