Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan

overzicht

Inspirerende lezingen

Op zoek naar een inspirerende lezing voor jouw kerk of vereniging? Hieronder een greep uit de lezingen die onze sprekers kunnen verzorgen.

Wil je weten of er binnenkort bij jou in de buurt een lezing is? Kijk dan in onze agenda.

De bruiloft te Kana

Introductie in de bijbelse cultuur

De Bijbel is een oosters boek, maar wordt vaak gelezen door een westerse bril. Welke consequenties heeft dit voor ons begrijpen van de tekst? Missen wij misschien zaken hierdoor? In deze 1,5-uur durende lezing neemt spreker en schrijver Ruben Hadders je mee in de wereld van de bijbelse cultuur

Meer over deze lezing »
Jezus zend Zijn discipelen

Israël en de Gemeente

De Gemeente van Christus (c.q. de kerk) is ‘een volk dat geen volk is’, een verzameling gelovigen uit de heidenen. Maar wat is het verband met Israël? Hoe verhouden de Gemeente en Israël zich tot elkaar? Wat kan de een van de ander leren? Worden zij ooit één? In deze cursus denken we na over deze vragen en belichten we de positie van zowel Israël als de Gemeente in het kader van Gods eeuwige verbond dat ooit via de aartsvaders en Israël is gesloten.

Meer over deze lezing »
Olijftak

De voor- en najaarsfeesten van JHWH

De God van Abraham, Isaäk en Jacob houdt van vaste tijden en van feesten. Maar waarom? En wat heeft de Messias hier mee te maken? Waarom spreekt Hij van ‘vervulling’ van de Torah? Ontdek de actuele betekenis van deze vergeten tijden!

Meer over deze lezing »
Abraham en de drie engelen

Gastvrijheid en vreemdelingen

In bijna elke bijbelse geschiedenis speelt ‘de vreemdeling’ een cruciale rol. De principes van gastvrijheid behoren, samen met de principes rondom het huwelijk, tot de belangrijkste in de oude oosterse cultuur. Waarbij het niet enkel gaat over hoe moet worden omgegaan met de gast, maar ook andersom: met de gastheer.

Meer over deze lezing »
Zonsopgang en sterren

Het verhaal in de sterren

Eeuwenoude wijsheid over de sterrenhemel wordt opnieuw toegankelijk gemaakt vanaf najaar 2018. De Bijbelse Cultuur Stichting presenteert vanaf september ‘Het verhaal in de sterren’. Over de fascinerende rol die sterren spelen in de bijbel en over het verhaal achter de sterrenbeelden.

Meer over deze lezing »
Zacheus

De losser

De Bijbelse geschiedenis draait om een bijzondere erfenis. Een erfenis die al eeuwenlang van vader op zoon wordt doorgegeven. Het losserschap heeft alles te maken met de zorg voor deze erfenis.

Meer over deze lezing »
blauwe moskee

Islam & Christendom

Is Allah, de God van de moslims, Dezelfde als JHWH, de God van Abraham, Isaäk en Israël? Vanwaar de wrijving met Israël en de westerse cultuur? Wat zegt de Bijbel over Ishmaël en zijn nakomelingen, waaruit de Islam is ontstaan? En, misschien wel de belangrijkste vraag: hoe om te gaan met de islamitische vreemdeling in ons midden?

Meer over deze lezing »
De Bergrede, door de Deense schilder Henrik Olrik (1830-1890)

Inleiding in de Torah

Zonder dit fundament en zonder kennis van de Hebreeuwse cultuur en achtergronden, missen we waar het werkelijk om gaat in de Bijbel en worden veel teksten verkeerd begrepen. Daarom neemt Jaap Bönker je gedurende vijf avonden mee door de eerste vijf boeken van de bijbel. Hij toont je de verbanden en verbonden die het fundament vormen van de bijbelse cultuur en -boodschap.

Meer over deze lezing »
Slang in rode aarde