Ontdek meer over de bijbelse cultuur, natuur en symboliek

Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan

Opnieuw vechten voor Poerim

Er zijn twee manieren waarop de vijand kan worden verslagen: op natuurlijke en op wonderlijke wijze.

Door Ruben Hadders · 15 March 2011

haman

■ feesten

Het is een Joods gebruik om tijdens het feest van Poerim zoveel te drinken dat men het verschil niet meer weet tussen ‘vervloekt zij Haman’ en ‘gezegend zij Mordechai’.

In Iran heeft men geen drank nodig. Daar is de geest van de antichrist al jaren uit de fles en het verstand van Iraniërs aan het verduisteren. Al vanaf de basisschool wordt hen de ‘geschiedenis’ van de ‘Perzische Holocaust’ verteld. Bij wijze van uitzondering wordt zelfs de Bijbel geciteerd om duidelijk te maken dat de Joden – natuurlijk op slinkse wijze – koninklijke toestemming hadden weten te verkrijgen om “iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen, uit welk volk of gewest ook, weg te vagen, te doden en om te brengen, met kleine kinderen en vrouwen, en hun bezit te plunderen” (Esther 8:11).

Een Joods complot, zo leert men in Iran. Met als gevolg de massamoord van tenminste 75.000 Iraniërs. Staat immers in Esther 9:16. Dat het Joodse volk moest vechten voor haar overleving in een burgeroorlog die door de antisemitische Haman was uitgelokt, vermeld de Iraanse bijbelversie natuurlijk niet. Poerim is voor Iran wat Nationale Dodenherdenking is voor ons: een dag van rouw, waarop de helden worden herdacht die voor volk en vaderland gestorven zijn.

De geschiedenis lijkt zich dan ook te herhalen. Opnieuw. De Haman van de 21ste eeuw heet Ahmedinejad. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt om te doen wat zijn voorgangers niet gelukt is: de Joden voorgoed van de kaart vegen. Hoewel de wereld opmerkelijk genoeg het idee lijkt te hebben dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen’, heeft het er alle schijn van dat een oorlog tussen Israël en Iran aanstaande is. Evenals in de dagen van Esther zal het Joodse volk moeten vechten voor een nieuw Poerim.

Belangrijk detail: de uitkomst staat vast. Zoals Golda Meir, voormalig minister-president van Israël ooit zei: “Er zijn twee manieren waarop de vijand kan worden verslagen: op natuurlijke en op wonderlijke wijze. De natuurlijke wijze is dat God een wonder doet en wij winnen. De wonderlijke wijze is dat wij winnen dankzij onszelf.”

Dat is het wonder van Poerim. Al lijkt God soms nog zo ver weg, Hij zal nimmer toestaan dat Zijn volk vernietigd word. Ook laat Hij niet ongestraft wie Zijn volk aanraken: “wie u vervloekt, zal Ik vervloeken” (Gen. 12:3). Ahmedinejad moet de geschiedenis van Haman nog maar eens lezen. Dan weet hij welke toekomst hem te wachten staat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

L’chaim! Op het leven!


geschreven door Ruben Hadders

Meer lezen

Alle artikelen >